Sąlygos ir taisyklės

 

 

1. Bendrosios nuostatos.

Norėdami įsigyti patikusių prekių internetinėje parduotuvėje www.ksv.lt  (toliau Internetinė parduotuvė) prašome susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios yra pirkimo - pardavimo sutartis (toliau Sutartis) nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo (toliau Internetinė parduotuvė) ir kliento (toliau Pirkėjas).

 

2. Sutarties sudarymas.

Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir pasirinkęs užsakymo apmokėjimo būdą paspaudžia mygtuką „Pirkti“, o Internetinė parduotuvė išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. paštu apie užsakymo priėmimą.Visos Sutartys saugomos Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje laikantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę įsigyti fiziniai pilnamečiai asmenys bei juridiniai asmenys.

 

4. Pirkėjas įsipareigoja.

4.1. Priimti užsakytas Internetinėje parduotuvėje prekes bei sumokėti sutartą kainą už jas ir jų pristatymą, Internetinėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais.

4.2. Nedelsiant atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo duomenis – telefono numerį, adresą ir kt.

 

5. Internetinės parduotuvės teisės.

5.1. Pirkėjui bandant pakenkti Internetinės parduotuvės veiklai, Internetinė parduotuvė gali sustabdyti arba apriboti galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis.

5.2. Internetinė parduotuvė turi teisę neperspėjus Pirkėjų sustabdyti arba nutraukti savo veiklą bei pakeisti taisykles.

5.3. Pirkėjui už prekes apmokant pavedimu į banko sąskaitą užsakymo neapmokėjus per 5 darbo dienas užsakymas anuliuojamas. Užsakymas apmokėtas, kai Internetinės parduotuvės banko sąskaitoje yra visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

 

6. Internetinės parduotuvės įsipareigojimai.

6.1. Sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą laiką.

6.3. Susidarius sudėtingoms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti sumokėtus pinigus.

 

7. Prekių pristatymas.

7.1. Prekės pristatomos Internetinės parduotuvės įgalioto atstovo.

7.2. Prekės esančios sandėlyje pristatomos Pirkėjui per 2-5 darbo dienas, visoje Lietuvoje, po gauto apmokėjimo.

7.3. Prekės nemokamai pristatomos Pirkėjui įsigyjant prekių už 60 ir daugiau visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Užsakymo sumai esant mažiau kaip 60  taikomas 7€ pristatymo mokestis. Į Neringą ir Neringos raj. prekės pristatomos taikant 35 pristatymo mokestį.

 

7.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti gautas prekes ir sulyginti su Sąskaita – faktūra. Pirkėjui pasirašius Sąskaitą – faktūrą, laikoma kad prekės yra perduotos ir Pirkėjas Internetinei parduotuvei pretenzijų neturi.

 

8. Prekių grąžinimas.

8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“

8.2. Prekės Pirkėjui nepatikusios dėl formos, dydžio, spalvos, modelio, komplektiškumo (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) priimamos iš Pirkėjo ir pakeičiamos per 14 dienų nuo prekės grąžinimo Internetinei parduotuvei.

8.3. Prekės turi būti grąžinamos tokioje pakuotėje kokioje buvo pristatytos. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Grąžinant prekes būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Prekės grąžinamos  darbo dienomis , nurodytais  adresais ir darbo valandomis  :

Fabijoniškių g. 1, Vilnius , Darbo laikas 8.00- 17.00
Pramonės pr. 16F, Kaunas, Urmo prekybos miestelis, rytinė galerija - 18, 7 vieta Darbo laikas nuo I – V 9.00- 18.00, VI- 9.00- 17.00, VII- 9.00- 15.00.
Pramonės g. 15, Šiauliai,  Darbo laikas 10.00- 18.00

 

8.4 Prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.

8.5 Cheminių prekių gražinimai nepriimami.

8.6 Prekės, kurioms galioja išankstinis užsakymas, grąžinimas nėra taikomas.

 

9. Atsakomybė.

9.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Internetinė parduotuvė dėl Pirkėjo tikslių duomenų registracijos formoje nebuvimo neatsako už atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas pilnai atsako už veiksmus naudojantis Internetine parduotuve savo prisijungimo duomenis. Atsakomybė už atliktus veiksmus išlieka savo prisijungimo duomenis perdavus tretiesiems asmenims.

9.3. Internetinė parduotuvė neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tuo atveju jei Pirkėjas patenka į minėtus puslapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygins kitai šaliai atsiradusius nuotolius pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

10. Informacijos siuntimas.

Internetinė parduotuvė informaciją Pirkėjui siunčia registracijos duomenyse nurodytu elektroniniu paštu. Internetinės parduotuvės kontaktai nurodyti skiltyje „Kontaktai“. Pirkėjo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą.

 

11. Baigiamosios nuostatos.

Šioms taisyklės taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įsakymų nustatyta tvarka.